Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności strony internetowej

Lagardere Duty Free Sp. z o.o.

Lagardere Duty Free Sp. z o.o. prezentuje politykę ochrony prywatności wyjaśniającą sposób gromadzenia, przetwarzania i korzystania z informacji o internautach korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.aelia.pl, prowadzonego przez Aelia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 174 oraz firmę Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 159A.

Lagardere Duty Free Sp. z o.o. (dalej zwana również LDF) zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników w Internecie, a także zapewnia, że dołoży wszelkich starań by powierzone dane osobowe zostały właściwie zabezpieczone.

Korzystanie ze strony www.aelia.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wszelkie warunki przedstawione w polityce prywatności.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przetwarzanie danych

LDF przetwarza dane osobowe jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody na takie działanie przez użytkowników. Podanie danych osobowych firmie LDF jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych obejmuje takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. LDF zobowiązuje się podjąć wszelkie środki mające na celu ochronę danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem oraz ujawnieniem ich osobom trzecim.

Dane osobowe są objęte ochroną zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późn. zm.). LDF informuje, że dane osobowe zbierane poprzez zamieszczone w serwisie internetowym formularze kontaktowe będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do obsługi strony internetowej firmy LDF oraz udzielania odpowiedzi na zapytania wysyłane poprzez formularz kontaktowy, o ile użytkownik nie wyraził dodatkowo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Gromadzone i przetwarzane dane nie zostaną przekazane osobom trzecim, czy też innym firmom (poza firmami informatycznymi świadczącymi usługi na rzecz LDF wymienione w Klauzuli informacyjnej), o ile LDF nie zostanie do tego upoważniony prawnie, urzędowo lub otrzyma na to zgodę danej osoby.

Informujemy, że każdy użytkownik strony internetowej firmy LDF, który powierzył jej swoje dane osobowe, ma prawo do kontroli przetwarzania, poprawiania i uaktualniania swoich danych osobowych, a także żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informuję Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 1. Administrator danych osobowych

My, Lagardere Duty Free sp. z o.o. z siedzibą w 02-486 Warszawa ul. Aleje Jerozolimskie 174, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować z nami e-mail: rodo@lagardere-tr.pl; tel. 0048 572 32 99; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.aelia.pl lub poprzez e-mail info@aelia.pl , na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

 • w celu rozpatrzenia reklamacji wysłanej poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.aelia.pl lub poprzez e-mail info@aelia.pl , na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1);

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu [WMPA Paweł Opałko, DEG Grzegorz Drozd]. Wykaz znajdziesz na stronie: www.rodo.lagardere-tr.pl

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/EU/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane pozyskane w związku z obsługą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.aelia.pl lub obsługą zapytań kierowanych poprzez e-mail info@aelia.pl, są przechowywane nie dłużej niż wymaga tego obsługa zapytania.

 2. Dokumenty reklamacji 1 rok po terminie rozliczenia reklamacji.

 1. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli;

 1. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. prawo do przenoszenia danych (jeżeli przysługuje), które dostarczyłeś/łaś n podstawie umowy lub Twojej zgody, jeżeli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i środki techniczne na to pozwalają.

 2. prawo do wniesienia skargo o organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email rodo@lagardere-tr.pl, lub zadzwoń pod numer telefonu: 0048 572 32 99. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VII . Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie przez Ciebie danych jest:

– dobrowolne

– warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2. Jeżeli nie podasz danych możemy:

– odmówić udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

– nie rozpatrzymy reklamacji,

Niezapowiedziane wiadomości e-mail

Aelia zastrzega sobie prawo do wysyłania do użytkowników niezapowiedzianych wiadomości e-mail, związanych bezpośrednio z ich aktywnością na stronie www tzn.: skorzystanie z formularza kontaktowego, przesłanie zamówienia produktów, czy też formularza rekrutacyjnego (np. odpowiedź na zapytanie, potwierdzenie wpłynięcia zamówienia itp.).

Pliki „cookies”

Aelia korzysta z plików „cookies”, czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych na komputerze internauty, które są niezbędne do utrzymania sesji oraz sporządzania statystyk odwiedzalności serwisu. Pliki „cookies” nie gromadzą danych osobowych użytkowników.

Każdy internauta może skasować pliki „cookies” w sposób opisany w przeglądarce internetowej, jednak może to wpłynąć na prawidłowość działania serwisu internetowego LDF.


Prawo własności

LDF zastrzega sobie prawa własności intelektualnej do treści, formy, tekstów, a także oprogramowania zamieszczanych na stronie www.aelia.pl. Kopiowanie i zapisywanie strony internetowej, umieszczonej na niej treści i zdjęć oraz wszelkich innych jej elementów składowych, a także wyświetlanie ich w celach prezentacji, w całości lub w fragmentach jest dopuszczalne wyłącznie w celach prywatnych. Działanie wykraczające poza powyższe ustalenia wymagają uprzedniego wyrażenia zgody przez LDF.

Przekierowania do strony LDF

Zamieszczanie linków, przekierowań do strony internetowej LDF na innych stronach nie jest dopuszczalne bez uprzedniego wyrażenia zgody przez LDF.

Prywatność małoletnich

LDF informuje, że witryna internetowa nie została stworzona z myślą o dzieciach. Dlatego też, LDF nie dąży w świadomy sposób do otrzymywania i gromadzenie danych osobowych osób małoletnich (dzieci, poniżej 16 roku życia). Nie zbieramy danych osobowych małoletnich bez zgody ich rodziców/opiekunów. Nie promujemy w sposób zamierzony i świadomy produktów/usług dla dzieci.

Zastrzeżenia prawne

LDF zastrzega sobie prawa do zmiany w dowolnym czasie i zakresie zapisów dotyczących korzystania z strony.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

LDF będzie informowała o zmianach dokonanych w polityce ochrony prywatności, wynikających z wprowadzenia zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych i stosowanych rozwiązań informatycznych na stronie www.aelia.pl.

Kontakt Aelia

kontakt


Notice: Use of undefined constant en - assumed 'en' in /home/test.4-all.pl/domains/aelia.test.4-all.pl/public_html/wp-content/themes/aelia/footer.php on line 24

Skontaktuj się z nami-